Header image  

Československá Společnost Vojenské Historie

 

 
 
I. IR KAISER / 3. DĚLOSTŘELECKÝ PLUK / BMSS / AZOVSKÝ MUŠKETÝRSKÝ PLUK

Dělostřelectvo

Dělostřelectvo habsburské armády prošlo v 18. století hlubokými změnami zejména díky cílevědomé snaze Václava knížete z Lichtenštejna. Velkým popudem ke zdokonalení dělostřelecké techniky a k reorganizaci byly také zkušenosti z bitev u Molvic a Chotusic, kde protivník – pruské dělostřelectvo – překvapoval pohyblivostí a hustotou palby.
Dělostřelectvo se na počátku koaličních válek sestávalo z 3 pluků polního děostřelectva, dělostřeleckého fyzilírského praporu, bombardýrského sboru, 13 distriktů garnizónního dělostřelectva a u dělostřeleckého polního zbrojního úřadu.
Polní dělostřelectvo
V roce 1792 tvořili polní dělostřelectvo 3 pluky označované Erstes, Zweytes, Drittes Artillerie – Regiment, součástí označení bylo i jméno majitele. V roce 1802 byl navíc zřízen 4. pluk – Viertes Artillerie – Regiment. O tohoto raku byla organizace dělostřeleckého pluku následující : štáb + 16 setnin (174 mužů). Celkový početní stav pluku činil 2815 mužů (31 štáb, 2784 setniny).

 

Majitelé pluků polního dělostřelectva v roce 1805:

1. pluk
1804-1819       polní podmaršál Franz baron Schuhay
2.pluk
1804-1807       generálmajor Johann svobodný pán von Schwarzinger
3. pluk
1804-1816       polní zbrojmistr Carl baron von Rouvroy
4.pluk  
1804-1818       polní zbrojmistr Leopold svobodný pán von Unterberger

Zpět na historii >